У дома > Новини > Новини от индустрията

Предимствата на хартиените торби

2022-09-19

TheХартиени торбисъздадоха символ за опазване на околната среда, за да помогнат на компаниите да демонстрират своята екологична отговорност, да популяризират акредитива за устойчивост на хартиените торби и да ги споделят с потребителите.

Хартиените торби имат много предимства по отношение на екологичността. Те работят за създаването на по-устойчив свят, защото...
  • те са естествени и биоразградими
  • те са за многократна употреба и рециклиране
  • техните суровини се добиват от устойчиво управлявани гори
  • те съхраняват въглероден диоксид (CO2)

 
Тъй като използваме целулозни влакна, извлечени от дърво, като суровина в производството на хартия, хартиените торби могат да се разградят, когато по погрешка попаднат в природата.
Скорошно проучване предполага, че хартиените опаковки могат дори да бъдат рециклирани повече от 25 пъти, преди да бъдат превърнати в биоенергия или компостирани в края на жизнения си цикъл. Рециклирането на хартия означава намаляване на замърсяващите емисии, произвеждани от депата.
Устойчивото управление на горите поддържа биоразнообразието и екосистемите и осигурява местообитание за дивата природа, зони за отдих и работни места. Горите имат огромен потенциал да смекчат изменението на климата, когато растат.

Дърветата абсорбират CO2 от атмосферата и отделят кислород, когато растат. Като дървен продукт, хартията продължава да съхранява въглерод през целия си живот. Това време за улавяне на въглерод се удължава, когато рециклираме хартията. По този начин хартиените торби са ефективни срещу изменението на климата.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept